Вход
Потребител:
Парола:

Гаранция

Адрес на Централния сервиз

1138 София, бул. "Самоковско шосе" 1 , Търговски център "Боила" , ет.3

За контакти 02 / 444 24 55 , 0895 / 61 27 27 , service@qelectronic.com


Общи гаранционни условия

Q Electronic предоставя на всички свои клиенти пълната гаранция, която се дава от съответния производител. Подписването на гаранционната карта се счита за приемане на гаранционните условия. За стока, изпратена по куриер, гаранционните условия се считат за приети, ако няма направени възражения в срок до 3 часа от получаването на стоката

 • Срокът на гаранция започва да тече от датата на покупка, посочен във фактурата и гаранционната карта
 • Гаранцията покрива дефекти, възникнали единствено по време на гаранционния срок
 • Гаранционно обслужване се осъществява при наличие на валидни документи за покупка , гаранционни документи и пълна окомплектация на продукта (опаковка, аксесоари и др.)
 • Първоначалният гаранционен срок се запазва независимо от това дали изделието е било отремонтирано или заменено
 • Всички тестове, ремонти и замени на дефектирали устройства се извършват в сервиза на Q electronic или оторизиран сервиз
 • Дефектирането на компонент не е основание за гаранционна замяна. Замяна се извършва само съгласно условията в приложената към изделието гаранционна карта.
 • Максималният срок за отстраняване на дефект или гаранционна замяна е 1 месец

Отпадане на гаранцията

Гаранцията отпада в случай на нарушен външен вид или физическо въздействие, следствие на:

 • неправилно транспортиране и съхранение или неспазване на някое от условията в приложената гаранционна карта
 • неспазване на указанията за ползване и техническите инструкции описани в гаранционната карта
 • природни бедствия и форсмажорни обстоятелства
 • опит за отремонтиране от неупълномощени лица или от неоторизирани сервизи
 • други причини, независещи от доставчика

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

© Copyright Q-Electronic 2008. All Rights Reserved.

Site designed by: SimpleSample.bg